Σύνδεση

icon

Υλικό Geogebra

To GeoGebra είναι μια ελεύθερη εφαρμογή μαθηματικών για όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, που ενσωματώνει Γεωμετρία, Άλγεβρα, πίνακες και γραφήματα...

icon

Υλικό για όλες τις Τάξεις

Στις σελίδες αυτές θα βρείτε συγκεντρωμένο υλικό κατάλληλο για τη διδασκαλία των μαθηματικών σε όλες τις τάξεις. Καθώς ο όγκος του υλικού είναι πολύ...

icon

Εκπαιδευτικό λογισμικό

Ο όρος εκπαιδευτικό λογισμικό χρησιμοποιείται για μια ειδική κατηγορία εφαρμογών που σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

icon

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Η προετοιμασία των εκπαιδευτικών για τις προκλήσεις των «κοινωνιών της γνώσης και της πληροφορίας», ειδικότερα σε ότι αφορά την αξιοποίηση και χρήση...

icon

Διαδίκτυο

Το Διαδίκτυο αποτελεί πηγή πληροφορίας και γνώσης αλλά ταυτόχρονα και ένα σημαντικό μέσο δημιουργίας ανάπτυξης και δημοσίευσης.

icon

Ψηφιακό σχολείο

Ψηφιακό σχολείο - digital_school - Το Ψηφιακό Σχολείο είναι βασικό συστατικό του οράματος του Νέου Σχολείου. H χρήση των Νέων Τεχνολογιών γίνεται ο καταλύτης για...